Obsługa kadrowo-płacowa

Stawiamy na profesionalizm w działaniu dlatego usługi w tym zakresie są świadczone kompleksowo:

 

  • obsługa dokumentacji pracowniczej,
  • kontrola terminów badań okresowych itp,
  • zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS,
  • sporządzanie umów o pracę,
  • prowadzenie list płac,
  • rozliczenia roczne pracowników,
  • i wiele innych szczegółowo ustalanych z Klientem w momencie podpisania umowy. 

 

 

Z A P R A S Z A M Y