Obsługa księgowa

Profesjonalna obsługa księgowa, którą realizujemy dla naszych Klientów już od ponad 10 lat polega przede wszystkim na:

 

  • prowadzniu ksiąg przychodów i rozchodów,
  • prowadzeniu ksiąg handlowych,
  • reprezentowaniu Klienta przed organami administracji skarbowej oraz ZUS,
  • wyprowadzaniu zaległości,
  • pomoc w zakładaniu firm,
  • sporządzanie wniosków kredytowych,
  • współpraca z instytucjami finansowymi.

 

Szczegółowy zakres usług ustalamy każdorazowo z Klientem w momencie podpisania umowy.

 

 

Z  A  P  R  A  S  Z  A  M  Y