Skip to main content Skip to search

Nadzór księgowy

Nadzór księgowy w Twojej firmie

Jeśli jeszcze nie zdecydowałeś się na przekazanie obowiązków księgowych w nasze ręce, chcesz mieć dokumentację księgową w firmie, możemy Ci zaproponować usługę nadzoru księgowego.

Nadzór księgowy to kontola poprawności zapisów księgowych wykonywanych przez dział księgowy w Twojej firmie przez delegowanego raz w tygodniu pracownika kancelarii TAX & HOME S.C. Na podstawie tych danych sporządza on miesięczne wyniki Firmy, zestawienia, analizę kosztów oraz deklaracje podatkowe.

Na życzenie Klientów świadczymy również usługę nadzór księgowy +. Dedykowany pracownik kancelarii TAX & HOME S.C. w porozumieniu z Zarządem/Dyrektorem i w określonym umową zakresie kieruje pracą zespołu księgowego oraz kontroluje szczegółowo jego wyniki.

Na ich podstawie sporządza miesięczne wyniki Firmy, zestawienia, analizę kosztów oraz deklaracje podatkowe. W tej formule nasza kancelaria odpowiada za pełen zakres spraw księgowych przejmując zadania głównego księgowego.

Efekt:

+ nie musisz zatrudniać głównego księgowego,

+ nie martwisz się o urlopy i inne nieobecności,

+ masz terminowe i pewne wyniki.