Skip to main content Skip to search

Obsługa księgowa

PROFESJONALNA OBSŁUGA KSIĘGOWA

Profesjonalna obsługa księgowa, którą realizujemy dla naszych Klientów już od ponad 10 lat polega przede wszystkim na:

  • prowadzniu ksiąg przychodów i rozchodów,
  • prowadzeniu ksiąg handlowych,
  • reprezentowaniu Klienta przed organami administracji skarbowej oraz ZUS,
  • wyprowadzaniu zaległości,
  • pomoc w zakładaniu firm,
  • sporządzanie wniosków kredytowych,
  • współpraca z instytucjami finansowymi.

Szczegółowy zakres usług ustalamy każdorazowo z Klientem w momencie podpisania umowy.