Skip to main content Skip to search

Obsługa kadrowo-płacowa

Kadry i płace w Twojej firmie

Stawiamy na profesionalizm w działaniu dlatego usługi w tym zakresie są świadczone kompleksowo:

  • obsługa dokumentacji pracowniczej,
  • kontrola terminów badań okresowych itp,
  • zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS,
  • sporządzanie umów o pracę,
  • prowadzenie list płac,
  • rozliczenia roczne pracowników,
  • i wiele innych szczegółowo ustalanych z Klientem w momencie podpisania umowy.